bol
Home
bol
bol
Visie & Methodiek
bol
bol
Voor wie?
bol
bol
Cases
bol
bol
Laten & Doen
bol
bol
Nieuws
bol
bol
Contact
bol
bol
Aanbod
bol
twitter

Voor wie?

Jongeren nemen bij Laten en Doen een bijzondere plaats in. Met name de jongeren die afstand tot de maatschappij voelen. Deze jongeren willen ook succesvol zijn. Wat succesvol is wordt voor veel jongeren bepaald door de omgeving. TV programma’s, MTV, games, vrienden, de straat, iedereen presenteert zich succesvol. Een bepaalde groep jongeren wil snel succesvol zijn zonder daar al te veel moeite voor te doen. Voor jongeren die zich in een minder kansrijke positie weten is een van de makkelijke manieren om succesvol te zijn bijvoorbeeld criminaliteit. Snel geld, opleiding niet nodig. Zelfs opgepakt worden is succesvol, je status groeit immers. Je kunt ook succesvol zijn door hinderlijk gedrag. Je bent de stoerste, durft het meeste, valt op met je afwijkend gedrag. Hinderlijk gedrag kan je status binnen de vriendengroep verhogen.

Veel jongeren voelen zich maatschappelijk niet of weinig succesvol. Er is vaak sprake van multi problematiek. Schulden, niet mee kunnen komen op school, in een achterstandspositie leven, een zwangerschap,  problemen thuis. Motivatie vinden om al deze zaken aan te pakken is voor veel jongeren moeilijk. De passieve slachtofferrol is makkelijker. Ze moeten altijd mij hebben, niemand begrijpt me, ik wordt toch niet serieus genomen, ik kan toch niet veranderen, enz. Deze jongeren zien slechts een kleine of zelfs helemaal geen eigen rol in de problemen die er zijn. Daarom hoef je zelf ook niets te doen, het ligt immers niet aan jou. Het is je overkomen.

Al vele jaren laten we deze bijzondere groep jongeren Laten en Doen.

 

* CARENZA